قوانین

موارد زیر در صورت دیده شدن توسط مدیر با ان شخص برخورد و دسترسی به سایت مسدود خواهد شد - فایل های که غیر اخلاقی و قوانین ایران را رعایت نکند - فایل های که به شخصی یا مقاماتی توهین کند - فایل های دارای حق کپی رایت توسط مولف - فایل های حاوی ویروس یا بد افزار بدون اطلاع حذف خواهد شد

queue